ELS PUCCI

Les famílies benestants cabdals de cada ciutat són les que en marquen la història i, a vegades, la política, han sigut importants per l’economia i per l’art convertint-se en mecenes d’artistes, poetes, intel·lectuals i científics.

En el cas de Florència, les famílies poderoses eren abundants ja que moltes es van enriquir durant l’època medieval gràcies, principalment, a dos negocis: el banc (eren usurers) i el comerç. En un centre històric tant reduït hi havia, doncs, un gran nombre d’aquestes famílies repartides en els diferents barris, aliades o rivals entre elles. Aquest va ser el “joc” que va definir la història de la ciutat principalment en època medieval i renaixentista, però que arribà a temps moderns. Aliances per pujar en l’escala del poder o derrotar enemics comuns o rivals de negocis estaven a l’ordre del dia, sobretot a través dels matrimonis. El govern de Florència era una República que, però, es va convertir en “Signoria”, és a dir, que el poder estava en les mans dels principals “senyors”, membres de les famílies eminents de la ciutat. Aquest govern “compartit” entre les principals famílies es va mantenir (almenys aparentment) a l’arribada dels Mèdici, que es convertirien en la família dominant de la ciutat fins a l’extinció de la nissaga. Aquesta situació, però, va canviar amb un dels Mèdici, Cosme I, a mitjans del segle XVI quan es va convertir en Duc de Florència i, a partir d’aquell moment, el poder passaria només a les mans de la seva família, succeïnt-se de generació en generació.

 

Continue reading